08 27 2017
$currentPost->image_title }}

Складова база с.Равно Поле , България

Модерен логистичен център построен през 2020г. с високо стелажно
складиране и обща площ 22 000м2, разполага с:
- 32000 палето места;
- 80 рампи, като част от тях предвидени за товарене и разтоварване на
бусове;
- Хладилна камера с 2000 палетоместа с температурен режим до -35℃;
- Хладилна камера с 2000 палетоместа с температурен режим 0 до 20℃;


Складовата база е с изградена цялостна пожарогасителна, спринклерна
инсталация. Складовите помещения са под постоянна жива охрана и
цифрово наблюдение,


Фирмата предлага съвременен комплекс, включващ складове под наем,
пълно логистично обслужване вкл.3PL, според нуждите на клиента, офиси
и транспорт със собствени или наети автомобили.


Разполагаме с екип от високо квалифицирани специалисти използващи
най – модерни технологии и оборудване, който се стреми непрестанно да
отговоря на потребностите на своите клиенти, както и на актуалните
тенденции в развитието на логистиката.